卡地亚全新三问神秘陀飞轮及美洲豹时间唆使手表

卡地亚全新三问神秘陀飞轮及美洲豹时间唆使手表

一年的尾声,也是预备迎新的时刻,出格是2017年年头的SIHH。 很多品牌已经经发布了表展上行将推出的作品 ,卡地亚天然也不破例,预先揭示了深具繁杂布局与工艺的Rotonde de Cartier三问两重神秘陀飞轮、神秘小时镂空手表,和联合珠宝美学与全新机芯的Panthère Joueuse美洲豹手表 。

Rotonde de Cartier三问两重神秘陀飞轮手表

Rotonde de Cartier三问两重神秘陀飞轮手表

搭载神秘机芯的卡地亚神秘钟早于1912年已经经问世 ,而两重神秘陀飞轮便发源于这项经典工艺。 每一60秒扭转一圈的浮动陀飞轮恍如悬浮于空中,固定擒纵装配的蓝宝石水晶圆盘则以每一5分钟动弹一圈。 云云设计置于Rotonde de Cartier三问两重神秘陀飞轮手表面盘上,神秘感统统 。 三问报机会制设于6时位置 ,其精妙音锤显然可见,彰显卡地亚高级制表的标记性气势派头。

音量

为了得到最具力度的三问报时声音,Rotonde de Cartier手表只管即便建造患上至为轻便:表壳应用钛金属材质 ,销闩代替表冠按钮,而表身重量亦因舍弃表盘所致少减轻了50克。 此外,机芯以及表壳之间共有四个毗连点 ,与音簧之间则增设两个毗连点 ,从而强化震荡声波在三问报机会械以及手表内的流传效果,而直径为45厘米的年夜型表壳更为共识提供了绝佳情况 。

调子

调子取决于音高以及声音的清亮质量。 为确保音色调和动听,9407 MC型机芯音簧以B音奏鸣小时报时声音 ,以D音奏鸣分钟报时声音。 启动三问报时功效后,7时位置的惯性飞轮最先平静地运转,确保报时声音清亮纯粹 ,不会同化任何噪音 。

音色

音色可带出三问报时声响的怪异韵味,而这取决于机芯音簧的形态以及材质。 9407 MC型机芯配备淬火精钢材质方形音簧,可以或许演绎八种泛音。

音长

音长为声音连续的时间 ,取决于音锤击打音簧的正确性 。 方形音簧可以或许更精准地节制音锤的敲打规模,云云布局确保每一一次击打的一致性,惯性飞轮则卖力调治音锤运作的速率 ,从而使报时声音不变动听 。

手表搭载9407 MC型机芯,由448枚零件构成,厚度为11.15毫米。 荣膺「Poinçon de Genève」日内瓦优良印记 ,尽显卡地亚工匠巨匠的卓着才调、组装工艺以及精心润饰每一一枚零件的一丝不苟。

技能参数:钛金属表壳 ,表径45毫米,时 、分、陀飞轮、三问报时,9407 MC型手动上链机芯 ,动力贮存3.5日,蓝宝石水晶玻璃镜面及底盖,防水30米 ,鳄鱼皮表带,限量50只 。

Rotonde de Cartier神秘小时镂空手表

Rotonde de Cartier神秘小时镂空手表

卡地亚初次将镂空与神秘机芯两年夜标记性高级制表工艺交融,推出全新手表杰作。 Rotonde de Cartier手表及其9983 MC型机芯揭示卡地亚将精深技能与怪异美学共冶一炉。 这款机芯在虚实之间勾画出不合错误称的条理美感 ,两重面孔浑然交融卡地亚经典风采 。

手表的指针并不是直接与机芯相连,而是固定于一对于配备外缘齿轮的蓝宝石水晶圆盘之上。 圆盘动员指针动弹,此中一枚每一分钟动弹一圈 ,另外一枚则每一小时动弹一圈。 这款手表亦应用镂空工艺,而卡地亚自20世纪30年月便深谙这类经典美学 。 2009年,罗马数字变幻为镌刻机芯 ,自此成为卡地亚的标记设计。 凭着这项专利技能 ,卡地亚付与机芯阅时功效,让使人一见难忘的镂空机芯患上以面世。

卡地亚在9983 MC型机芯上应用怪异设计,出色展示神秘机芯的周详装配 ,出现凡是隐蔽于表盘之下的机芯齿轮 。 繁杂机芯的每一处细节皆一目明了,但同时间神秘装配的怪异巧妙又悄然隐蔽起来。

技能参数 :钯金表壳,表径42毫米 ,时 、分,9983 MC型手动上链机芯,动力贮存48小时 ,蓝宝石水晶玻璃镜面及底盖,防水30米,鳄鱼皮表带。

Panthère Joueuse美洲豹手表

Panthère Joueuse 美洲豹手表

作为卡地亚珠宝世界中的标记动物 ,美洲豹这次以跳脱生动的姿态,烘托这款繁杂功效手表 。 卡地亚研创全新繁杂功效,带来方寸间的动态异景...... 美洲豹彷佛从表盘深处跃然而出 ,揭示追赶圆球、游玩顽耍的无邪天真 。 机芯与豹身合而为一 ,动员生动灵动的表盘景不雅。 豹头以及豹爪显示分钟,圆球则显示小时。

卡地亚巧妙应用钻石、玄色真漆以及祖母绿,将精美细腻的珠宝工艺与全新机芯调和糅合 。 卡地亚以立体造型令动物形象跃然纸上 ,正好完善演绎两年夜工艺浑然交融所带来的艺术造诣。 美洲豹变幻为时计珍品,以悄悄隐蔽的机芯,在表盘上出现永不断歇的生动姿态。

技能参数:18K白金镶钻表壳 ,表径40毫米,白K金美洲豹镶钻表盘 、祖母绿豹眼、玄色真漆豹纹,镶钻圆球小时、豹爪分钟唆使 ,9918 MC型主动上链机芯,动力贮存48小时,蓝宝石水晶玻璃镜面及底盖 ,防水30米,鳄鱼皮表带 。

卡地亚腕表官网:http://www.cartier.com卡

地亚腕表中国官网 :http://www.cartier.cn

卡地亚腕表专卖店:http://www.chinawatchnet.com/Shops/1-5276-0-0-1.html

中国钟表网卡地亚专题:http://www.chinawatchnet.com/Brands/37.html

卡地亚腕表高清图片 :http://www.chinawatchnet.com/Brands/37.html

卡地亚维修点:http://www.chinawatchnet.com/Shops/2-5276-0-0-1.html

【读音】:

yī nián de wěi shēng ,yě shì yù bèi yíng xīn de shí kè ,chū gé shì 2017nián nián tóu de SIHH。 hěn duō pǐn pái yǐ jīng jīng fā bù le biǎo zhǎn shàng háng jiāng tuī chū de zuò pǐn ,kǎ dì yà tiān rán yě bú pò lì ,yù xiān jiē shì le shēn jù fán zá bù jú yǔ gōng yì de Rotonde de Cartiersān wèn liǎng zhòng shén mì tuó fēi lún 、shén mì xiǎo shí lòu kōng shǒu biǎo ,hé lián hé zhū bǎo měi xué yǔ quán xīn jī xīn de Panthère Joueuseměi zhōu bào shǒu biǎo 。

Rotonde de Cartiersān wèn liǎng zhòng shén mì tuó fēi lún shǒu biǎo

Rotonde de Cartiersān wèn liǎng zhòng shén mì tuó fēi lún shǒu biǎo

dā zǎi shén mì jī xīn de kǎ dì yà shén mì zhōng zǎo yú 1912nián yǐ jīng jīng wèn shì ,ér liǎng zhòng shén mì tuó fēi lún biàn fā yuán yú zhè xiàng jīng diǎn gōng yì 。 měi yī 60miǎo niǔ zhuǎn yī quān de fú dòng tuó fēi lún huǎng rú xuán fú yú kōng zhōng ,gù dìng qín zòng zhuāng pèi de lán bǎo shí shuǐ jīng yuán pán zé yǐ měi yī 5fèn zhōng dòng dàn yī quān 。 yún yún shè jì zhì yú Rotonde de Cartiersān wèn liǎng zhòng shén mì tuó fēi lún shǒu biǎo miàn pán shàng ,shén mì gǎn tǒng tǒng 。 sān wèn bào jī huì zhì shè yú 6shí wèi zhì ,qí jīng miào yīn chuí xiǎn rán kě jiàn ,zhāng xiǎn kǎ dì yà gāo jí zhì biǎo de biāo jì xìng qì shì pài tóu 。

yīn liàng

wéi le dé dào zuì jù lì dù de sān wèn bào shí shēng yīn ,Rotonde de Cartiershǒu biǎo zhī guǎn jí biàn jiàn zào huàn shàng zhì wéi qīng biàn :biǎo ké yīng yòng tài jīn shǔ cái zhì ,xiāo shuān dài tì biǎo guàn àn niǔ ,ér biǎo shēn zhòng liàng yì yīn shě qì biǎo pán suǒ zhì shǎo jiǎn qīng le 50kè 。 cǐ wài ,jī xīn yǐ jí biǎo ké zhī jiān gòng yǒu sì gè pí lián diǎn ,yǔ yīn huáng zhī jiān zé zēng shè liǎng gè pí lián diǎn ,cóng ér qiáng huà zhèn dàng shēng bō zài sān wèn bào jī huì xiè yǐ jí shǒu biǎo nèi de liú chuán xiào guǒ ,ér zhí jìng wéi 45lí mǐ de nián yè xíng biǎo ké gèng wéi gòng shí tí gòng le jué jiā qíng kuàng 。

diào zǐ

diào zǐ qǔ jué yú yīn gāo yǐ jí shēng yīn de qīng liàng zhì liàng 。 wéi què bǎo yīn sè diào hé dòng tīng ,9407 MCxíng jī xīn yīn huáng yǐ Byīn zòu míng xiǎo shí bào shí shēng yīn ,yǐ Dyīn zòu míng fèn zhōng bào shí shēng yīn 。 qǐ dòng sān wèn bào shí gōng xiào hòu ,7shí wèi zhì de guàn xìng fēi lún zuì xiān píng jìng dì yùn zhuǎn ,què bǎo bào shí shēng yīn qīng liàng chún cuì ,bú huì tóng huà rèn hé zào yīn 。

yīn sè

yīn sè kě dài chū sān wèn bào shí shēng xiǎng de guài yì yùn wèi ,ér zhè qǔ jué yú jī xīn yīn huáng de xíng tài yǐ jí cái zhì 。 9407 MCxíng jī xīn pèi bèi cuì huǒ jīng gāng cái zhì fāng xíng yīn huáng ,kě yǐ huò xǔ yǎn yì bā zhǒng fàn yīn 。

yīn zhǎng

yīn zhǎng wéi shēng yīn lián xù de shí jiān ,qǔ jué yú yīn chuí jī dǎ yīn huáng de zhèng què xìng 。 fāng xíng yīn huáng kě yǐ huò xǔ gèng jīng zhǔn dì jiē zhì yīn chuí de qiāo dǎ guī mó ,yún yún bù jú què bǎo měi yī yī cì jī dǎ de yī zhì xìng ,guàn xìng fēi lún zé mài lì diào zhì yīn chuí yùn zuò de sù lǜ ,cóng ér shǐ bào shí shēng yīn bú biàn dòng tīng 。

shǒu biǎo dā zǎi 9407 MCxíng jī xīn ,yóu 448méi líng jiàn gòu chéng ,hòu dù wéi 11.15háo mǐ 。 róng yīng 「Poinçon de Genève」rì nèi wǎ yōu liáng yìn jì ,jìn xiǎn kǎ dì yà gōng jiàng jù jiàng de zhuó zhe cái diào 、zǔ zhuāng gōng yì yǐ jí jīng xīn rùn shì měi yī yī méi líng jiàn de yī sī bú gǒu 。

jì néng cān shù :tài jīn shǔ biǎo ké ,biǎo jìng 45háo mǐ ,shí 、fèn 、tuó fēi lún 、sān wèn bào shí ,9407 MCxíng shǒu dòng shàng liàn jī xīn ,dòng lì zhù cún 3.5rì ,lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí jìng miàn jí dǐ gài ,fáng shuǐ 30mǐ ,è yú pí biǎo dài ,xiàn liàng 50zhī 。

Rotonde de Cartiershén mì xiǎo shí lòu kōng shǒu biǎo

Rotonde de Cartiershén mì xiǎo shí lòu kōng shǒu biǎo

kǎ dì yà chū cì jiāng lòu kōng yǔ shén mì jī xīn liǎng nián yè biāo jì xìng gāo jí zhì biǎo gōng yì jiāo róng ,tuī chū quán xīn shǒu biǎo jié zuò 。 Rotonde de Cartiershǒu biǎo jí qí 9983 MCxíng jī xīn jiē shì kǎ dì yà jiāng jīng shēn jì néng yǔ guài yì měi xué gòng yě yī lú 。 zhè kuǎn jī xīn zài xū shí zhī jiān gōu huà chū bú hé cuò wù chēng de tiáo lǐ měi gǎn ,liǎng zhòng miàn kǒng hún rán jiāo róng kǎ dì yà jīng diǎn fēng cǎi 。

shǒu biǎo de zhǐ zhēn bìng bú shì zhí jiē yǔ jī xīn xiàng lián ,ér shì gù dìng yú yī duì yú pèi bèi wài yuán chǐ lún de lán bǎo shí shuǐ jīng yuán pán zhī shàng 。 yuán pán dòng yuán zhǐ zhēn dòng dàn ,cǐ zhōng yī méi měi yī fèn zhōng dòng dàn yī quān ,lìng wài yī méi zé měi yī xiǎo shí dòng dàn yī quān 。 zhè kuǎn shǒu biǎo yì yīng yòng lòu kōng gōng yì ,ér kǎ dì yà zì 20shì jì 30nián yuè biàn shēn ān zhè lèi jīng diǎn měi xué 。 2009nián ,luó mǎ shù zì biàn huàn wéi juān kè jī xīn ,zì cǐ chéng wéi kǎ dì yà de biāo jì shè jì 。 píng zhe zhè xiàng zhuān lì jì néng ,kǎ dì yà fù yǔ jī xīn yuè shí gōng xiào ,ràng shǐ rén yī jiàn nán wàng de lòu kōng jī xīn huàn shàng yǐ miàn shì 。

kǎ dì yà zài 9983 MCxíng jī xīn shàng yīng yòng guài yì shè jì ,chū sè zhǎn shì shén mì jī xīn de zhōu xiáng zhuāng pèi ,chū xiàn fán shì yǐn bì yú biǎo pán zhī xià de jī xīn chǐ lún 。 fán zá jī xīn de měi yī chù xì jiē jiē yī mù míng le ,dàn tóng shí jiān shén mì zhuāng pèi de guài yì qiǎo miào yòu qiāo rán yǐn bì qǐ lái 。

jì néng cān shù :bǎ jīn biǎo ké ,biǎo jìng 42háo mǐ ,shí 、fèn ,9983 MCxíng shǒu dòng shàng liàn jī xīn ,dòng lì zhù cún 48xiǎo shí ,lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí jìng miàn jí dǐ gài ,fáng shuǐ 30mǐ ,è yú pí biǎo dài 。

Panthère Joueuseměi zhōu bào shǒu biǎo

Panthère Joueuse měi zhōu bào shǒu biǎo

zuò wéi kǎ dì yà zhū bǎo shì jiè zhōng de biāo jì dòng wù ,měi zhōu bào zhè cì yǐ tiào tuō shēng dòng de zī tài ,hōng tuō zhè kuǎn fán zá gōng xiào shǒu biǎo 。 kǎ dì yà yán chuàng quán xīn fán zá gōng xiào ,dài lái fāng cùn jiān de dòng tài yì jǐng ...... měi zhōu bào páng fó cóng biǎo pán shēn chù yuè rán ér chū ,jiē shì zhuī gǎn yuán qiú 、yóu wán wán shuǎ de wú xié tiān zhēn 。 jī xīn yǔ bào shēn hé ér wéi yī ,dòng yuán shēng dòng líng dòng de biǎo pán jǐng bú yǎ 。 bào tóu yǐ jí bào zhǎo xiǎn shì fèn zhōng ,yuán qiú zé xiǎn shì xiǎo shí 。

kǎ dì yà qiǎo miào yīng yòng zuàn shí 、xuán sè zhēn qī yǐ jí zǔ mǔ lǜ ,jiāng jīng měi xì nì de zhū bǎo gōng yì yǔ quán xīn jī xīn diào hé róu hé 。 kǎ dì yà yǐ lì tǐ zào xíng lìng dòng wù xíng xiàng yuè rán zhǐ shàng ,zhèng hǎo wán shàn yǎn yì liǎng nián yè gōng yì hún rán jiāo róng suǒ dài lái de yì shù zào yì 。 měi zhōu bào biàn huàn wéi shí jì zhēn pǐn ,yǐ qiāo qiāo yǐn bì de jī xīn ,zài biǎo pán shàng chū xiàn yǒng bú duàn xiē de shēng dòng zī tài 。

jì néng cān shù :18Kbái jīn xiāng zuàn biǎo ké ,biǎo jìng 40háo mǐ ,bái Kjīn měi zhōu bào xiāng zuàn biǎo pán 、zǔ mǔ lǜ bào yǎn 、xuán sè zhēn qī bào wén ,xiāng zuàn yuán qiú xiǎo shí 、bào zhǎo fèn zhōng suō shǐ ,9918 MCxíng zhǔ dòng shàng liàn jī xīn ,dòng lì zhù cún 48xiǎo shí ,lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí jìng miàn jí dǐ gài ,fáng shuǐ 30mǐ ,è yú pí biǎo dài 。

kǎ dì yà wàn biǎo guān wǎng :http://www.cartier.comkǎ

dì yà wàn biǎo zhōng guó guān wǎng :http://www.cartier.cn

kǎ dì yà wàn biǎo zhuān mài diàn :http://www.chinawatchnet.com/Shops/1-5276-0-0-1.html

zhōng guó zhōng biǎo wǎng kǎ dì yà zhuān tí :http://www.chinawatchnet.com/Brands/37.html

kǎ dì yà wàn biǎo gāo qīng tú piàn :http://www.chinawatchnet.com/Brands/37.html

kǎ dì yà wéi xiū diǎn :http://www.chinawatchnet.com/Shops/2-5276-0-0-1.html

澳博体育app - 官网

  • 分享


上一篇:IWC万国表圣诞狂欢派对于 下一篇:江诗丹顿 ·Les Cabinotiers阁楼工匠 “谧海之境”主题作品 “海洋化石”灰阶搪瓷手表

发表评论